Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
14

IX K 770/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX K 770/16/K UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie IX Wydział Karny z dnia 12 grudnia 2016 r. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 2 września 2016 roku na ul. (...) w K. doszło do spotkania oskarżonych D. R. i M. W. , przy czym ten pierwszy przyniósł na to spotkanie 0,30 grama marihuany, a ten drugi przybył na spotkanie z 0,84 grama marihuany. Posiadane przez siebie ziele konopi innych niż włókniste (marihuanę) D. R. podczas spotkania palił w
Czytaj więcej»

IX K 302/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-10-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX K 302/16/K UZASADNIENIE wyroku łącznego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie IX Wydział Karny z dnia 1 września 2016 r. M. G. został skazany następującymi wyrokami: 1) Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 10 marca 2004 roku, sygn. akt II K 1787/03/K za popełnione w dniu 29 sierpnia 2003 roku przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. , za które wymierzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności i 80 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda z warunkowym zawiesz
Czytaj więcej»

I C 1339/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2016-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1339/15/K WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Kinga Malinowska - Gut Protokolant: stażysta Agnieszka Sygidus po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 roku w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa T. J. przeciwko R. Ż. i J. Ż. o zniesienie służebności gruntowej I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. J. na rzecz pozwanych R. Ż. i J. Ż. soli
Czytaj więcej»

IX K 61/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Polski ustawodawca nie odróżnia wprawdzie narkotyków miękkich od narkotyków twardych i Sąd orzekający w żaden sposób takiej decyzji ustawodawcy nie podważa. Niemniej jednak okoliczność, czy posiadany środek odurzający ma być groźny dla zdrowia i życia, czy też nie, jak najbardziej powinna być brana pod uwagę przy ocenie stopnia społeczej (...)
Sygn. akt IX K 61/16/K WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w IX Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Piesakowski Protokolant: prot. sąd. Agnieszka Garbień przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków- P. w K. M. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.04.2016, 29.08.2016, 7.11.2016, 5.12.2016 roku w K. sprawy R. P. ( P. ) urodzonego (...) w K. syna A. i A. z domu K. oskarżonego o to, że: w dni
Czytaj więcej»

II K 655/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 655/15/K WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Kowalski Protokolant: P. . M. S. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków- K. w K. M. C. po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25 sierpnia 2015 r., 6 października 2015 r., 17 listopada 2015 r., 22 grudnia 2015 r., 26 stycznia 2016 r. oraz 23 marca 2016 r. i 5 maja 2016 r. w K. sprawy S. P. cór
Czytaj więcej»

IX K 184/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2017-01-05

Data publikacji: 2017-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Wspólnik spółki cywilnej nie ponosi odpowiedzialności karno-skarbowej z art. 77 kks za niewpłacone w terminie pobrane zaliczki na podatek dochodowy jeśli płatnikiem była spółka cywilna. Spółka cywilna nie jest bowiem podmiotem wymienionym w art. 9 § 3 kks.
Sygn. akt IX K 184 /16/K UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 grudnia 2016 roku. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: T. B. (1) i M. N. utworzyli w dniu 18 lutego 2009 roku spółkę cywilną (...) . Spółka ta zajmowała się prowadzeniem sklepów spożywczych i z alkoholem, oraz zatrudniała pracowników. Pomiędzy wspólnikami nie było formalnego podziału obowiązków i każdy z nich zajmował się całością spraw spółki. W związku z wypłacaniem wynagrodzeń za pracę, wskazana spółka cywilna figurowała w Urzędzie Sk
Czytaj więcej»

II K 462/15

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. II K 462/15/K WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Kobis, Protokolant: prot. Małgorzata Zbroińska, Przy udziale Prokuratora Doroty Baranowskiej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13 stycznia 2016 roku, 26 lutego 2016 roku i 14 marca 2016 roku w K. sprawy: J. A. , syna Z. i I. z d. W. , ur. (...) w G. , oskarżonego o to, że: w dniu 12 stycznia 2015 r. o g
Czytaj więcej»

IX K 302/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-09-01

Data publikacji: 2016-09-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX K 302/16/K WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w IX Wydziale Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Piesakowski Protokolant: st. prot. sąd A. G. przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków- P. w K. T. P. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1.09.2016 roku w K. sprawy M. G. ( G. ) urodzonego (...) w K. syna A. i U. z domu M. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1 Sądu Rejonowego dla Krakow
Czytaj więcej»

IX K 770/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-12

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX K 770/16/K WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w IX Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Piesakowski Protokolant: st. prot. sąd. A. G. bez udziału prokuratora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12.12.2016 roku w K. sprawy I D. R. ( R. ) urodzonego (...) w K. syna R. i A. z domu Ś. oskarżonego o to, że: 1 w dniu 2 września 2016 roku w K. wbrew przepisom ustawy posiadał środek odurzający w p
Czytaj więcej»

IX K 184/16

wyrok

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX K 184/16/K WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w IX Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Szyrmer Protokolant: prot. sąd. K. M. Bez udziału oskarżyciela publicznego z Urzędu Skarbowego K. bez udziału prokuratora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 września, 9 listopada, 7 grudnia 2016 roku w K. sprawy T. B. (1) ( B. ) syna T. i M. z domu T. urodzonego (...) oskarżonego o to, że: będąc
Czytaj więcej»